Visa veida līgumu un citu dokumentu sagatavošana, to juridiskais vērtējums, grozījumi:

 • Pirkuma – pārdevuma līgums
 • Noslēgto līgumu grozījumu un papildinājumu saskaņošana un veikšana
 • Automašīnas pirkuma līgums
 • Hipotēkas un aizdevuma līgums
 • Laulības līgums
 • Zemes nomas līgums
 • Telpu nomas līgums
 • Rokasnaudas līgums
 • Līgumi par transporta līdzekļu izmantošanu (Transportlīdzekļa nomas līgums,  Transportlīdzekļa patapinājuma līgums,  Vieglā transportlīdzekļa periodiska patapinājuma līgums)
 • Cesijas līgums
 • Patapinājuma līgums
 • Sadarbības līgums
 • Pakalpojuma līgums
 • Darba līgums
 • Nomas līgums
 • Īres līgums
 • Maiņas līgums
 • Kustamās mantas darījumu līgumi
 • Vienošanās, pilnvaras, grafiki u.c. dokumenti
 • ja nepieciešams, noslēgto līgumu reģistrācija Latvijas valsts institūcijās (zemesgrāmatu nodaļā, uzņēmumu reģistrā utt.)

Pirkumu grozs